Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto r.y.

Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto r.y. on yhdistys, jonka tarkoituksena on tuoda jäseniensä ääni kuuluviin kaikissa eläinlääkärin työhön liittyvissä kysymyksissä.

Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto ry:n jäseneksi voivat liittyä Suomessa toimivat eläinlääkärit, jotka ovat myös Suomen Eläinlääkäriliiton jäseniä. Lisäksi eläinlääketieteen opiskelijat voivat liittyä opiskelijajäseniksi.

Ole rohkeasti yhteydessä yhdistyksemme jäseniin!

Yhdistyksen esittely

 

Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto r.y. on yhdistys, jonka tarkoituksena on tuoda jäseniensä ääni kuuluviin kaikissa eläinlääkärin työhön liittyvissä kysymyksissä, erityisesti kunnaneläinlääkäreiden ja valvontaeläinlääkäreiden työoloja ja palkkausta koskevissa asioissa sekä vaikuttaa eläinlääkärin työkenttään liittyvän lainsäädännön uudistuksiin. SKELL ei toimi Suomen eläinlääkäriliiton alaisuudessa eikä kilpailevana järjestönä, vaan pienempänä sisaryhdistyksenä, joka täydentää virkamieseläinlääkärien edunvalvontaa. Liitto on perustettu 1923.

Kunnaneläinlääkäriliitto antaa vuosittain lukuisia lausuntoja esimerkiksi valmisteilla olevista laeista ja asetuksista sekä ehdotuksia muun muassa eläinlääkintää ja eläintenpitoa käsittelevien toimielimien ja neuvottelukuntien jäseniksi.
Jäsenenä voit vaikuttaa asioihin, ole aktiivisesti yhteydessä johtokunnan jäseniin!

Tärkeä osa Suomen Kunnaneläinlääkäriliiton toimintaa on myös erilaisten koulutustapahtumien järjestäminen. Ammattiasioiden lisäksi pyrimme koulutuksissa ottamaan ohjelmaan myös eläinlääkärin omaa hyvinvointia käsitteleviä aiheita. Tärkeänä tavoitteena on myös luoda hyvät olosuhteet kollegojen väliseen tutustumiseen, mielipiteiden vaihtoon ja kollegiaalinen hengen muodostumiseen.

 

Tervetuloa mukaan toimintaan!