Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto r.y.

SELL:in valtuuskuntavaalit

SELL:in valtuuskunnan vaalit järjestetään 2022 3.-24.10. ja SKELL toivoo jäseniensä A. äänestävän B. osallistuvan vaaleihin ehdokkaana ja C. vieläpä SKELL:in valitsijayhdistyksen jäsenenä.

SELL:in valtuuskunta valitaan aina kolmevuotiskaudeksi. Valtuuskuntaan kuuluu 30 jäsentä ja kymmenen varajäsentä sekä kaksi opiskelijajäsentä ja kaksi opiskelijavarajäsentä. Valtuuskunta valitsee äänestyksissä mm. luottamusneuvoston ja erilaisia työryhmiä, ja ohjaa näin SELL:in toimintaa.

Valitsijayhdistykset muodostetaan vaaleja varten ja ne vaikuttavat ehdokkaiden äänten laskussa samalla tavalla kuin puolueet vaikkapa eduskuntavaaleissa, eli kaikkien saman porukan ehdokkaiden äänet lasketaan yhteen, eniten ääniä saanut saa ääniluvukseen täyden potin, seuraava puolet, sitä seuraava kolmasosan jne, ja näitä äänilukuja verrataan sitten muiden porukoiden ja itsenäisten ehdokkaiden äänilukuihin.

Jos aktiivinen järjestötoiminta SELL:issä kiinnostaa ja vieläpä kunnaneläinlääkärifokuksella, ilmoittaudu ensin suoraan SELL:ille ehdokkaaksi 31.8. mennessä, ohjeet https://www.sell.fi/elainlaakariliitto/organisaatio/valtuuskunta/valtuuskunnan-vaali-2022 , ja ilmoita SKELL:ille osallistumisestasi valitsijayhdistyksen ehdokkaana, myöskin viimeistään 31.8. Osoitteeseen anu.korpikallio@gmail.com