Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto r.y.

Kirjelmä sidosryhmille ja päättäjille 27.10.2016

Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto r.y. 27.10.2016 Finlands Kommunalveterinärförbund r.f. Kirjelmä sidosryhmille ja päättäjille Julkisella eläinlääkintähuollolla on merkittävä osa kansantaloudellisessa ja -terveydellisessä hyvinvoinnissa....