Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto r.y.

Skell:n vuosikokous pidettiin Kylpylähotelli Peurungassa Laukaassa Zoetiksen Tuotantoeläinakatemian yhteydessä. Vuosikokous valitsi Skell:n puheenjohtajaksi Katriina Hietasen ja  äänestyksellä johtokunnan jäseniksi Jenni Suolaniemen, Anneli Laineen, Heini Niinimäen, Marita Saarikiven ja varajäseniksi Tarja Havukaisen ja Anni Pekkalan.

Kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua kunnaneläinlääkärijärjestelmän tulevaisuudesta ja mahdollisesta palkkausjärjestelmän muutoksesta. Todettiin, että tätä keskustelua on aktiivisesti jatkettava ja pyrittävä tuomaan asiaa myös sidosryhmien tiedoksi.