Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto r.y.

Vierumäellä järjestettiin Tuotanto- ja Kunnaneläinlääkäripäivät. Päivien praktiikkateemana oli ”Ultraäänidiagnostiikkaa tuotantoeläinpraktiikoille” ja lisäksi päivillä käsiteltiin lääkelakia ja kunnaneläinlääkärijärjestelmän tulevaisuutta.

Torstaina iltapäivällä klo 18.00 aloitettiin päivät keskustelemalla uuden lääkelain toimeenpanosta. Keskustelijoina olivat mm. Henriette Helin-Soilevaara Evirasta, Mari Heinonen HYELTDK:sta ja tuotantoeläinpraktiikko Ulla Eerola sekä noin 50 muuta kollegaa eri puolilta Suomea.

Tämän jälkeen keskusteltiin aiheesta Kunnaneläinlääkärijärjestelmä myllerryksessä – mitä eläinlääkärit haluavat? Keskustelun alusti Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Kirsi Sario ja alustuksen jälkeen keskusteltiin vilkkaasti nykyjärjestelmän hyvistä ja huonoista puolista. Ongelmana nähtiin liian suuri työsidonnaisuus ja päivystyksen kuormittavuus, mutta todettiin myös, että asioihin on tullut koko ajan parannusta esim yhteisvastaanottojen tulemisen myötä. Lopulta todettiin, että tätä keskustelua pitää jatkaa vilkkaasti, jotta saadaan muodostettua näkemys esimekikisi siitä, haluaisiko suurin osa kunnaneläinlääkäreistä siirtyä kokonaispalkkaukseen vai ei.

Perjantain ohjelmassa oli erinomainen tietopaketti ultraäänen käytöstä nautapraktiikassa ja lauantaina  Jonna Jokisalo luennoi ultraäänen käytöstä hevospraktiikassa. Tämän jälkeen vielä osa osallistujista suunnisti Saaren klinikalle käytännön ultraääniharjoituksiin.

Kunnaneläinlääkäriliiton vuosikokous järjestettiin päivien yhteydessä perjantaina 6.3.2015 hotelli Scandicissa. Puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Maija Penttilä ja myös kaikki johtokunnan jäsenet jatkavat ensi kauden.