Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto r.y.

Yhteystiedot

 

Puheenjohtaja:
Anu Korpikallio
info@suomenkunnanelainlaakariliitto.fianu.korpikallio@gmail.com
Puh. 0440 530032

Varapuheenjohtaja:
Pauliina Pietilä
info@suomenkunnanelainlaakariliitto.fi
pauliina.pietila@fimnet.fi
Puh. 050 581 9077

Sihteeri:
Heidi Kyösti
info@suomenkunnanelainlaakariliitto.fi
heidi.kyosti@fimnet.fi
Puh. 0400 493 652

Jäsenrekisterivastaava:
Anu Murro
jasenrekisteri@suomenkunnanelainlaakariliitto.fi
anu.murro@fimnet.fi

Muut johtokunnan jäsenet
Mikko Kananen mikko.kananen@jyvaskyla.fi
Jonna Kuronen jonna.kuronen@siunsote.fi
Maria Tirkkonen maria.tirkkonen@hotmail.com