Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto r.y.

Yhteystiedot

 

Puheenjohtaja:
Anna Pasanen
info@suomenkunnanelainlaakariliitto.fi
anna.pasanen@pirkkala.fi 
Puh. 040 193 2471

Varapuheenjohtaja:
Pauliina Pietilä
info@suomenkunnanelainlaakariliitto.fi
pauliina.pietila@fimnet.fi
Puh. 050 581 9077

Sihteeri:
Heidi Kyösti
heidi.kyosti@fimnet.fi
Puh. 0400 493 652

Jäsenrekisterivastaava:
Anu Murro
jasenrekisteri@suomenkunnanelainlaakariliitto.fi
anu.murro@fimnet.fi

Muut johtokunnan jäsenet
Minna Harju minna.harju@kolari.fi
Maria Tirkkonen maria.tirkkonen@hotmail.com
Anu Korpikallio anu.korpikallio@gmail.com